Digiminut 21.aprillil

Senised digiminutid on läinud edukalt: osalejaid on palju olnud, õpetajate tagasiside on olnud positiivne, jagatud infot on peetud kasulikuks.

21.aprilli digiminuti planeerimisel lähtusin asjaolust, et kohe on saabumas loovtööde ja uurimustööde esitamise tähtaeg ning aeg-ajalt on kasulik mõne töö puhul kontrollida, kas tegemist ei ole (tahtliku või kogemata juhtunud) plagiaadiga. Minul endal on olnud mitmeid kordi, kus õpilane kellegi teise tekstile oma nime alla kirjutab ja selle ülevaatamiseks esitab.

Eelöeldut arvesse võttes tahtsin tutvustada plagiaadiavastusprogrammi, kuid kahjuks ei tulnud digiminutile mitte ühtegi õpetajat. Põhjuseid analüüsides võib neid välja tuua mitmeid: kooli sünnipäevanädala raames tehtavate tortide kaunistamine toimus just sellel vahetunnil, ilus ilm pani kogu koolipere õppetöö asemel mõtlema rohelisele murule ja eesootavale suvele, õpetajad ei leia, et plagiaaditeema neid kuidagi puudutaks või kõik õpetajad on juba plagiaadituvastusprogrammiga tuttavad.  Proovin välja mõtelda viisi, kuidas õpetajatelt sellekohast tagasisidet saada ning teen vajalikud järeldused. Oluline on ju, et digiminutil räägitav oleks õpetajate jaoks vajalik.

Digiminut 14.aprillil

14.aprilli digiminutil tutvustasime Crosswordlabs.com keskkonda, mis võimaldab luua ristsõna ja selle pdf-dokumendina välja trükkida. Digiminutil osales 11 õpetajat ning esmane tagasiside oli positiivne:  meeldis keskkonna lihtsus ning see, et ristsõna moodustamiseks ei pidanud kasutajakontot looma.