Digiminut 12.mail

Tänasel digiminutil tutvustasin minu meelest väga vahvat ja õpetajatele palju tegutsemisvõimalusi pakkuvat keskkonda LearningApps. Kahjuks tuli kohale vaid kaks õpetajat, kellest ühe puhul tuli välja, et tema on juba aktiivne keskkonna kasutaja. Võib olla, et teised õpetajad pidasid LearningApps’i selle nime tõttu millekski väga keeruliseks või hoomamatuks. Asi võis olla ka selles, et meie digikeskkondades väga osav eesti keele õpetaja Ruth andis eelmisel nädalal avatud tunni, kus sama keskkonna kasutamist demonstreeris ning seega olid kõik asjast huvitatud endale juba keskkonna kasutamise selgeks teinud. 

Digiminut 28.aprillil

28.aprilli digiminutil tutvustasin mõistekaardi tegemise programmi Text2Mindmap. Valisin selle keskkonna, kuna seal on võimalik mõistekaarti ka välja trükkida. Erinevalt eelmise digiminuti läbikukkumisest oli seekord kohal 9 õpetajat, kes andsid positiivset tagasisidet tutvustatud ristsõnade ja sõnaderägastiku keskkonna kohta ning lubasid kohe ka mõistekaarte koostama hakata.

Lisaks andsid õpetajad infot ka eelmisel digiminutil mitteosalemise kohta: kuna sel päeval tähistasime kooli sünnipäeva ning konkreetsel vahetunnil toimus tortide meisterdamine, olid paljud õpetajad sellega hõivatud.