Õpetajate digikoolitused algasid taas

Meie koolis on õppija rollis nii õpilane kui õpetaja ja kord kuus toimuvad digikoolitused on üheks võimaluseks õpetajatel oma digipädevuste arendamisel õpilaste kannul püsida.

Selle õppeaasta esimene digikoolitus toimus 21.septembril. Eelmiste õppeaastate kogemus näitas, et vahetund jäi uute digikeskkondade katsetamiseks siiski liiga lühikeseks ning sellel aastal kohtume koolitusteks kord kuus, et siis vahepealsel ajal ise uute õpikeskkondadega tutvuda ja neid õpilastega koostöös katsetada.

Keskkondi, mille kasutamisvõimalusi esimesel kohtumisel meelde tuletasime, saab vaadata siit.

Suur rõõm oli nii paljude õpetajatega kohtuda!