E-õppe päev Puhja Gümnaasiumis

16.novembril toimus meie kooli selle õppeaasta esimene e-õppe päev ehk päev, kus õpilased õppisid kodus ja õpetajad õppisid koolis. Toimus Innove poolt toetatud koolitustsükli “Muutunud õpikäsituse rakendamise soodustamine ja õpetajate liidrioskuste ja professionaalse arengu toetamine Puhja koolis, kasutades õpikogukonna meetodit” esimene moodul.

e-opebligisse1.jpgKõik e-õppe päeva ülesanded olid õpilaste jaoks kättesaadavad eraldi lehel ning soovijatel oli võimalik ülesannete lahendamiseks kasutada ka arvutiklassi. Vastavalt kooli õppekavale toimub meie koolis õppeaasta jooksul kolm e-õppe päeva, mille õpitegevused on kantud eesmärgist arendada nii õpilaste kui õpetajate digipädevust.

Programmeerimisnädal Puhja koolis

Enne sügisvaheaega osalesid Puhja kooli õpilased Euroopa programmeerimisnädalal Code Week. Esimese ja neljanda klassi õpilased katsetasid tahvelarvutitega dinosaurus Daisyle korralduste andmist ning proovisid muinasjututegelast Elsat ettenähtud trajektooril liikuma panna. Neljanda klassi poisid ja tüdrukud kirjutasid programmi ka õpikeskkonnas Scratch.

CodeCombat keskkonnas kirjutasid Python programeerimiskeelt kasutades koodi seitsmendikud.

Miks õpetada lastele visuaalset programeerimist?

Selleks, et lapsed mõistaksid, et progemine pole midagi ülikeerulist.

Selleks, et anda neile võimalus harjutada põhjus-tagajärg seoses nägemist.

Selleks, et areneks nende loogilise mõtlemise võime ja oskus näha detailide kogumis suurt pilti.

pizap.com14792889276111.jpg