Robootika õpitoad esimesele kooliastmele

Detsembrikuu viimasel päeval said esimese kooliastme lapsed ise katsetada robotite tegemist ja liikumapanemist. MTÜ Robootika õpetajate abil said õpilased paarides tegutsedes enda kätte kastitäie legosid, millest juhendi abil robot ehitada.

rob

Pärast robotite valmis ehitamist oli käes aeg panna robot keerutama ja liikuma. Selleks kirjutasid õpilased koodi ning katsetasid selle töökindlust. Tundub, et nii õpilastel kui õpetajatel oli õppimisrõõmu ja avastamislusti küllaga.

robot

Aitäh toredatele juhendajatele!

HITSA ProgeTiigri koolitus

progetiigerblogisse

Novembri viimasel kolmapäeval kogunesid õpetajad arvutiklassi, et osaleda HITSA ProgeTiigri koolitusel. Koolitusel keskendusime tutvumisele ProgeTiigri poolt väljaantud kogumikuga. Kogumikuga saab tutvuda siin. Vaatasime, kuidas leida huvipakkuvaid keskkondi erinevate kooliastmete ja tegevusvaldkondade kaupa.

Pärast teoreetilist osa said õpetajad katsetada programmeerimiskeskkondi Code.org ja Scratch. Õpetajad oli tõeliselt loovad ning said neile antud programmeerimisülesannetega väga edukalt hakkama. Kõikide osalejate üle saab olla väga uhke! Suur aitäh ka Saara-Leele ja Keitlinile neljandast klassist, kes õpetajaid programmeerimisel juhendasid ja nõu andsid!

Koolituse esitlus asub siin.