Erinevad plakatikujundusprogrammid

Erinevate kuulutuste, postkaartide ja flaierite tegemiseks pakub internet lõputuid võimalusi. Selles postituses pakun välja kolm võimalikku kujunduskeskkonda. Kõikides keskkondades on oluline esmakordsel kasutusel teha kasutajakonto (Sign in), et tehtud tööd alles jääksid. Järgmistel kordadel saab keskkonda siseneda Log in nupu abil. Soovitan konto loomisel kasutada edu.ee e-maili aadressi. Nii on lihtsam endal logimiseks vajalikud sammud meelde jätta.

Esiteks Postermywall. Programmi eeliseks on selle lihtsus: kõik sammud on visualiseeritud. Tehtud tööd allalaadides peab arvestama, et tasuta versiooni puhul jääb tööle vesimärk, kuid mitte häirivalt suur. Oleme seda keskkonda lühidalt ka ühel õpetajate digiminutil vaadanud. Minu poolt tehtud lühikese piltidega kasutusjuhendi leiate siit.

Õpilaste poolt tehtud näide:

Copy of SCHOOL NOTEBOOK EVENT POSTER FLYER WALL HALL CLASSROOM - Made with PosterMyWall

Inglisekeelne kasutusjuhend on leitav siit.

NB! Erinevate juhendvideode (inglise keeles tutorial) juures tuleb tähele panna, et keskkonnad uuenevad pidevalt ning teatud sammud võivad seega käia teistmoodi, kuid põhielemendid on reeglina jäänud samaks.

Kujundusprogrammi Canva üks suurtest eelistest on see, et keskkond on (teatud osades) eestikeelne. Kõikide tegevuste jaoks on olemas lühikesed videojuhendid. Minu piltidega juhend.

Õpilase töö:

halloweenn

Eelnevatest natuke keerulisem, kuid sellevõrra rohkem võimalusi pakkuv on Piktochart. Selles keskkonnas on võimalik teha erinevas stiilis plakateid ja esitlusi. Lühike õpetus on leitav siit.

 

Külalisõpetajad digiminutil

Viimast õpetajate digiminutit viisid läbi hoopiski külalisõpetajad oma koolist, et praktikult praktikule lähenemise abil tutvustada neid keskkondi, mida meie oma õpetajad juba tundides kasutavad.

Inglise keele õpetaja Paula tutvustas tagasiside kogumise keskkonda Plickers, mis võimaldab koodikaartide abil õpilastelt vastuseid koguda. Küsimus, millele tagasisidet oodatakse, kuvatakse tahvlile ning osalejad valivad nende arvates sobivaima vastusevariandi, näidates seda koodikaardi abil.

digiminut3

Õpetaja kogub vastused oma mobiilis oleva rakenduse kaudu ning tulemused ilmuvad koheselt ka tahvlile.

Inglisekeelse kasutusjuhendi keskkonnale leiad siit.

Eesti keele õpetaja Maris näitas, milliseid võimalusi pakub tunni haldamiseks Classroomscreen keskkond. Tegemist on eestikeelse nn “valge tahvliga”, kuhu on võimalik lisada näiteks erinevaid sümboleid, et klassikokkuleppeid meenutada, teksti, et anda ülevaade, milliseid tegevusi tunnis läbi viiakse ja ajamõõtmise vahendeid.

digiminut1

Classroomscreeni kasutusjuhendeid on internetis palju, ühe võib leida näiteks siit.

Matemaatiliste mängude keskkond

Mõnikord juhtub, et tunnis plaanitu saab enne tunni lõppu valmis või oleks vaja leida lisategevust neile, kes oma ülesannetega teistest varem lõpetavad. Selle jaoks sobivad erinevad lihtsamat sorti visuaalsed keskkonnad, kus lapsed iseseisvalt liigelda saavad.

Üheks selliseks on näiteks https://www.mathplayground.com/.

pilt1

Peamine rõhuasetus on küll matemaatilistel mängudel, kuid leidub ka loogikaülesandeid ning programmeerimisülesandeid. lisaks saab viidatud lehel olevaid mänge kasutada klaviatuuri ja hiire kasutamise harjutamiseks. Valida saab erinevate raskusastmete vahel, kuid silmas peab pidama, et osad tegevused (sildiga Premium) on kasutatavad vaid sisseloginud kasutajatele, kes kasutamise eest maksavad.

pilt2

Eriti mõnus, et veebilehel olevaid ülesandeid saab saata ka Google Classroomi.

pilt3