Külalisõpetajad digiminutil

Viimast õpetajate digiminutit viisid läbi hoopiski külalisõpetajad oma koolist, et praktikult praktikule lähenemise abil tutvustada neid keskkondi, mida meie oma õpetajad juba tundides kasutavad.

Inglise keele õpetaja Paula tutvustas tagasiside kogumise keskkonda Plickers, mis võimaldab koodikaartide abil õpilastelt vastuseid koguda. Küsimus, millele tagasisidet oodatakse, kuvatakse tahvlile ning osalejad valivad nende arvates sobivaima vastusevariandi, näidates seda koodikaardi abil.

digiminut3

Õpetaja kogub vastused oma mobiilis oleva rakenduse kaudu ning tulemused ilmuvad koheselt ka tahvlile.

Inglisekeelse kasutusjuhendi keskkonnale leiad siit.

Eesti keele õpetaja Maris näitas, milliseid võimalusi pakub tunni haldamiseks Classroomscreen keskkond. Tegemist on eestikeelse nn “valge tahvliga”, kuhu on võimalik lisada näiteks erinevaid sümboleid, et klassikokkuleppeid meenutada, teksti, et anda ülevaade, milliseid tegevusi tunnis läbi viiakse ja ajamõõtmise vahendeid.

digiminut1

Classroomscreeni kasutusjuhendeid on internetis palju, ühe võib leida näiteks siit.