Erinevad plakatikujundusprogrammid

Erinevate kuulutuste, postkaartide ja flaierite tegemiseks pakub internet lõputuid võimalusi. Selles postituses pakun välja kolm võimalikku kujunduskeskkonda. Kõikides keskkondades on oluline esmakordsel kasutusel teha kasutajakonto (Sign in), et tehtud tööd alles jääksid. Järgmistel kordadel saab keskkonda siseneda Log in nupu abil. Soovitan konto loomisel kasutada edu.ee e-maili aadressi. Nii on lihtsam endal logimiseks vajalikud sammud meelde jätta.

Esiteks Postermywall. Programmi eeliseks on selle lihtsus: kõik sammud on visualiseeritud. Tehtud tööd allalaadides peab arvestama, et tasuta versiooni puhul jääb tööle vesimärk, kuid mitte häirivalt suur. Oleme seda keskkonda lühidalt ka ühel õpetajate digiminutil vaadanud. Minu poolt tehtud lühikese piltidega kasutusjuhendi leiate siit.

Õpilaste poolt tehtud näide:

Copy of SCHOOL NOTEBOOK EVENT POSTER FLYER WALL HALL CLASSROOM - Made with PosterMyWall

Inglisekeelne kasutusjuhend on leitav siit.

NB! Erinevate juhendvideode (inglise keeles tutorial) juures tuleb tähele panna, et keskkonnad uuenevad pidevalt ning teatud sammud võivad seega käia teistmoodi, kuid põhielemendid on reeglina jäänud samaks.

Kujundusprogrammi Canva üks suurtest eelistest on see, et keskkond on (teatud osades) eestikeelne. Kõikide tegevuste jaoks on olemas lühikesed videojuhendid. Minu piltidega juhend.

Õpilase töö:

halloweenn

Eelnevatest natuke keerulisem, kuid sellevõrra rohkem võimalusi pakkuv on Piktochart. Selles keskkonnas on võimalik teha erinevas stiilis plakateid ja esitlusi. Lühike õpetus on leitav siit.

 

Esimene õpetajate digiminut sellel õppeaastal

Täna kogunes selle õppeaasta esimesele digikoolitusele klassitäis õpetajaid, kes katsetasid kuulutuse tegemist postermywall keskkonnas ning lühikese tagasiside kogumist mentimeter keskkonna abil. Lisaks katsetasime ajalehe artikli stiilis teksti kujundamist ja gif-pildi loomist selles keskkonnas.

Oli väga tore, et vaatamata suhteliselt pikale vahele digikoolitustes ei olnud õpetajad unustanud kõige olulisemaid eeldusi oma digipädevuste tõstmisel: julgust katsetada, küsida ja ülesannetele loovalt läheneda. On igal juhul põhjust õpetajatest õpilaste üle rõõmu ja uhkust tunda!

Koolituse materjal koos kuulutuse tegemise keskkonna kasutusjuhendiga on leitav siit.

Digitegevused õppeaasta lõpus

Väljas oli juba suur kevad, kui õpetajad kohtusid selle õppeaasta viimasel digikoolitusel. Koolituse eesmärgiks oli koguda ideid e-õppe päeva õpiülesannete koostamise jaoks. Konkreetsete õpikeskkondade asemel keskendusimegi pigem võimalikele tegevustele ja võimalustele ainetevaheliseks lõiminguks, sest ideaalis võiksid e-õppe päeva ülesanded lähtuda pigem õpieesmärkidest, mitte õppeainetest.

On väga tore, et digipädevad õpetajad üle Eesti oma õpetamise kogemust ja saadud tulemusi jagavad. Nii sain ka mina tutvustada erinevates koolides tehtud töid ning usun, et meie õpetajad kogusid neist inspiratsiooni ka meie õpilaste jaoks.

Koolituse esitluse leiab siit.

Kooliaasta lõpus tegeles meie robootikaõpetaja Gady suuremat sorti sorteerimistööga ning katsus ka iga miniatuurse legotüki tema õigesse sahtlisse tagasi panna. Ikka selleks, et uuel aastal kohe uue hooga alustada!

Sorteerimiseks valmis:

koristus

 

Uuel aastal uue hooga

Õpetajate digikoolitused jätkuvad ka uuel aastal ning esimest korda kohtuti veebruari alguses. Arvutiklassitäis õpetajaid tuletas esmalt uuesti meelde autoriõiguste ning viitamise põhimõtted. Seejärel oli kõikidel võimalik katsetada pildiotsingut, leitud piltidest kollaaži tegemist ning QR-koodi loomist.

Vaatamata sellele, et QR koodi loomist katsetasid paljud õpetajad esimest korda, said kõik osalejad sellega hakkama ning koolituse lõpuks oli võimalik QR koodi lugeja abil imetleda huvitavaid ning kauneid kollaaže. Oleme oma diginutikate õpetajate üle uhked!

Digikoolituse materjalid on leitavad siit.