Noored robootikahuvilised FLL näitusel

Aprilli alguses võtsid  meie kooli nooremate õpilaste robootikaringis osalejad osa Tartus AHHAA keskuses toimunud FIRST LEGO League Jr. näitusest, kus kokku oli korraldajate sõnul rekordarv osalejaid, lausa 231 meeskonda.

Suur melu ja palju rahvast meeskonda nimega Karu ja kurjad mesilased ei heidutanud. Vapralt esitleti kohtunikele ehk innustajatele enda valmistatud robotit ning meeskonda ja projekti tutvustavat plakatit. Innustajatelt saadud tagasiside oli tunnustav: vaid lühikese ajaga oli jõutud WeDo 2.0 robootikakomplektiga ehitada vahva mesitaru ning selle ümber lendav mesilane.

robootikutemudel

Näituse ajal oli võimalik ka teiste meeskondade tehtud töödega tutvuda ning AHHAA-s niisama ringi uudistada. Üritus lõppes tordisöömise ja Jänku Jussiga tehtud ühispildiga. Kogemus mõjus meie õpilastele motiveerivalt ning jagatud muljetest said innustust ka mitmed sõbrad-klassikaaslased, kes avaldasid soovi ka ise robootikaringi tegemistes kaasa lüüa.

robootikutepiltrobootikutetöö

 

 

robootikutemelu

Aitäh robootikaringi juhendajale Gady Pähklemäele!

Piltide autor: Karita Rokka

Rohkem pilte üritusest on leitavad FLL Jr. Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/jrfllestonia/

Uuel aastal uue hooga

Õpetajate digikoolitused jätkuvad ka uuel aastal ning esimest korda kohtuti veebruari alguses. Arvutiklassitäis õpetajaid tuletas esmalt uuesti meelde autoriõiguste ning viitamise põhimõtted. Seejärel oli kõikidel võimalik katsetada pildiotsingut, leitud piltidest kollaaži tegemist ning QR-koodi loomist.

Vaatamata sellele, et QR koodi loomist katsetasid paljud õpetajad esimest korda, said kõik osalejad sellega hakkama ning koolituse lõpuks oli võimalik QR koodi lugeja abil imetleda huvitavaid ning kauneid kollaaže. Oleme oma diginutikate õpetajate üle uhked!

Digikoolituse materjalid on leitavad siit.

Meie poisid FFL Estonia võistlusel

Jaanuar algas robootikaringi vanematele õpilastele tegusalt: 14. jaanuaril osalesid nad FIRST LEGO League Estonia Lõuna-Eesti eelvoorus, mis toimus AHHAA keskuses Tartus. Päev oli pikk ning täis põnevaid ülesandeid. Poisid ise kinnitasid pärast üritusel osalemist, et huvi robootika ja programmeerimise vastu suurenes veelgi ning võimaluse korral võiks kindlasti ka edaspidi sarnastel võistlustel osaleda.

Aitäh Gady Pähklemäele õpilaste juhendamise eest!

pizap.com14853803685701.jpg

Rohkem pilte toimunud võistluse kohta leiab ürituse Facebook’i lehelt.

Robootika õpitoad esimesele kooliastmele

Detsembrikuu viimasel päeval said esimese kooliastme lapsed ise katsetada robotite tegemist ja liikumapanemist. MTÜ Robootika õpetajate abil said õpilased paarides tegutsedes enda kätte kastitäie legosid, millest juhendi abil robot ehitada.

rob

Pärast robotite valmis ehitamist oli käes aeg panna robot keerutama ja liikuma. Selleks kirjutasid õpilased koodi ning katsetasid selle töökindlust. Tundub, et nii õpilastel kui õpetajatel oli õppimisrõõmu ja avastamislusti küllaga.

robot

Aitäh toredatele juhendajatele!

HITSA ProgeTiigri koolitus

progetiigerblogisse

Novembri viimasel kolmapäeval kogunesid õpetajad arvutiklassi, et osaleda HITSA ProgeTiigri koolitusel. Koolitusel keskendusime tutvumisele ProgeTiigri poolt väljaantud kogumikuga. Kogumikuga saab tutvuda siin. Vaatasime, kuidas leida huvipakkuvaid keskkondi erinevate kooliastmete ja tegevusvaldkondade kaupa.

Pärast teoreetilist osa said õpetajad katsetada programmeerimiskeskkondi Code.org ja Scratch. Õpetajad oli tõeliselt loovad ning said neile antud programmeerimisülesannetega väga edukalt hakkama. Kõikide osalejate üle saab olla väga uhke! Suur aitäh ka Saara-Leele ja Keitlinile neljandast klassist, kes õpetajaid programmeerimisel juhendasid ja nõu andsid!

Koolituse esitlus asub siin.

 

 

E-õppe päev Puhja Gümnaasiumis

16.novembril toimus meie kooli selle õppeaasta esimene e-õppe päev ehk päev, kus õpilased õppisid kodus ja õpetajad õppisid koolis. Toimus Innove poolt toetatud koolitustsükli “Muutunud õpikäsituse rakendamise soodustamine ja õpetajate liidrioskuste ja professionaalse arengu toetamine Puhja koolis, kasutades õpikogukonna meetodit” esimene moodul.

e-opebligisse1.jpgKõik e-õppe päeva ülesanded olid õpilaste jaoks kättesaadavad eraldi lehel ning soovijatel oli võimalik ülesannete lahendamiseks kasutada ka arvutiklassi. Vastavalt kooli õppekavale toimub meie koolis õppeaasta jooksul kolm e-õppe päeva, mille õpitegevused on kantud eesmärgist arendada nii õpilaste kui õpetajate digipädevust.

Programmeerimisnädal Puhja koolis

Enne sügisvaheaega osalesid Puhja kooli õpilased Euroopa programmeerimisnädalal Code Week. Esimese ja neljanda klassi õpilased katsetasid tahvelarvutitega dinosaurus Daisyle korralduste andmist ning proovisid muinasjututegelast Elsat ettenähtud trajektooril liikuma panna. Neljanda klassi poisid ja tüdrukud kirjutasid programmi ka õpikeskkonnas Scratch.

CodeCombat keskkonnas kirjutasid Python programeerimiskeelt kasutades koodi seitsmendikud.

Miks õpetada lastele visuaalset programeerimist?

Selleks, et lapsed mõistaksid, et progemine pole midagi ülikeerulist.

Selleks, et anda neile võimalus harjutada põhjus-tagajärg seoses nägemist.

Selleks, et areneks nende loogilise mõtlemise võime ja oskus näha detailide kogumis suurt pilti.

pizap.com14792889276111.jpg

Õpetajate digikoolitused algasid taas

Meie koolis on õppija rollis nii õpilane kui õpetaja ja kord kuus toimuvad digikoolitused on üheks võimaluseks õpetajatel oma digipädevuste arendamisel õpilaste kannul püsida.

Selle õppeaasta esimene digikoolitus toimus 21.septembril. Eelmiste õppeaastate kogemus näitas, et vahetund jäi uute digikeskkondade katsetamiseks siiski liiga lühikeseks ning sellel aastal kohtume koolitusteks kord kuus, et siis vahepealsel ajal ise uute õpikeskkondadega tutvuda ja neid õpilastega koostöös katsetada.

Keskkondi, mille kasutamisvõimalusi esimesel kohtumisel meelde tuletasime, saab vaadata siit.

Suur rõõm oli nii paljude õpetajatega kohtuda!

Alustas robootikaring.

Jaanuaris alustas meie uue infojuhi Erkki juhendamisel robootikaring, kus poisid ja tüdrukud 1.- 6. klassist saavad robotite abil tutvust teha programmeerimise esimeste sammudega.

Robootika (16)

Robootikakomplektid muretseti HITSA toetusel ning enne ringidega alustamist käisid õpetajad robootikaringi läbiviimise võimalustega tutvumas Saue gümnaasiumis ning Kivilinna koolis.

Robootika (6)

Loodame, et robootikaringis osalejate arv kasvab veelgi ning varsti võime oma õpilasi kohata ka robootika-alastel võistlustel oma teadmisi näitamas.

Robootika (2)