Matemaatiliste mängude keskkond

Mõnikord juhtub, et tunnis plaanitu saab enne tunni lõppu valmis või oleks vaja leida lisategevust neile, kes oma ülesannetega teistest varem lõpetavad. Selle jaoks sobivad erinevad lihtsamat sorti visuaalsed keskkonnad, kus lapsed iseseisvalt liigelda saavad.

Üheks selliseks on näiteks https://www.mathplayground.com/.

pilt1

Peamine rõhuasetus on küll matemaatilistel mängudel, kuid leidub ka loogikaülesandeid ning programmeerimisülesandeid. lisaks saab viidatud lehel olevaid mänge kasutada klaviatuuri ja hiire kasutamise harjutamiseks. Valida saab erinevate raskusastmete vahel, kuid silmas peab pidama, et osad tegevused (sildiga Premium) on kasutatavad vaid sisseloginud kasutajatele, kes kasutamise eest maksavad.

pilt2

Eriti mõnus, et veebilehel olevaid ülesandeid saab saata ka Google Classroomi.

pilt3